Site en construction

Comme vous le constatez, le site est en cours de construction. La version finale du site décrivant les activités de Việt Pháp Strategies sera en ligne à compter du 31 janvier 2015. Meilleurs voeux à vous pour cette nouvelle année et merci pour votre patience…

Read More

Không quân Nga sử dụng sân bay Cam Ranh – BBC Vietnamese

Không quân Nga sử dụng sân bay Cam Ranh – BBC Vietnamese.

Read More

TS. Lê Đăng Doanh: Đề nghị thanh toán Nhân dân tệ trực tiếp tại Việt Nam là vi phạm chủ quyền! | Kinh tế | Đọc báo, tin tức, thời sự với Báo Điện Tử Một thế giới

TS. Lê Đăng Doanh: Đề nghị thanh toán Nhân dân tệ trực tiếp tại Việt Nam là vi phạm chủ quyền! | Kinh tế | Đọc báo, tin tức, thời sự với Báo Điện Tử Một thế giới.

Read More

Viettel sẵn sàng đầu tư 1,5 tỉ đô la Mỹ vào Myanmar

Viettel sẵn sàng đầu tư 1,5 tỉ đô la Mỹ vào Myanmar.

Read More

Việt Nam dễ dàng giám sát thay đổi hiện trạng Biển Đông – DVO – Báo Đất Việt

Việt Nam dễ dàng giám sát thay đổi hiện trạng Biển Đông – DVO – Báo Đất Việt.

Read More

China’s New Confrontationalism Could Spark Investment Boom in SE Asia | The Diplomat

China’s New Confrontationalism Could Spark Investment Boom in SE Asia | The Diplomat.

Read More

Vietnam to boost defense development, improve military combat capacity

Vietnam to boost defense development, improve military combat capacity.

Read More

Việt Nam đã nhận tàu ngầm Kilo thứ 3 HQ-184 Hải Phòng – DVO – Báo Đất Việt

Việt Nam đã nhận tàu ngầm Kilo thứ 3 HQ-184 Hải Phòng – DVO – Báo Đất Việt.

Read More

Vietnam to release White Paper on defence this year – News VietNamNet

Vietnam to release White Paper on defence this year – News VietNamNet.

Read More

WB, IMF: Muốn đổi mới thành công, VN cần chuyển hướng mạnh mẽ

WB, IMF: Muốn đổi mới thành công, VN cần chuyển hướng mạnh mẽ.

Read More
Aller à la barre d’outils