Les startups et les grands groupes se cherchent toujours

Source : Les startups et les grands groupes se cherchent toujours

Read More

Some important things I learned interning at a startup accelerator in Vietnam

Source : Some important things I learned interning at a startup accelerator in Vietnam

Read More

Viettel hỗ trợ dự án khởi nghiệp thông qua “Vietnam IoT Hackathon 2017” – ICTNEWS

Source : Viettel hỗ trợ dự án khởi nghiệp thông qua “Vietnam IoT Hackathon 2017” – ICTNEWS

Read More

ra mắt, mạng lưới đầu tư thiên thần, miền Trung – ICTNEWS

Source : ra mắt, mạng lưới đầu tư thiên thần, miền Trung – ICTNEWS

Read More

Reid Hoffman: “Muốn scale up, bạn buộc phải chấp nhận sự hỗn loạn”

Source : Reid Hoffman: “Muốn scale up, bạn buộc phải chấp nhận sự hỗn loạn”

Read More

Các dự án khởi nghiệp sáng tạo đang thiếu yếu tố gì để thành công?

Source : Các dự án khởi nghiệp sáng tạo đang thiếu yếu tố gì để thành công?

Read More

In the fourth wave of disruption, SMEs present an interesting partnership opportunity

Source : In the fourth wave of disruption, SMEs present an interesting partnership opportunity

Read More

Xây dựng thành phố thông minh: Đừng vì sợ mất an toàn mà chậm triển khai

Source : Xây dựng thành phố thông minh: Đừng vì sợ mất an toàn mà chậm triển khai

Read More

CEO Ứng dụng di động Xanh: Tham vọng kết nối người nông dân với cơ quan quản lý nhà nước – ICTNEWS

Source : CEO Ứng dụng di động Xanh: Tham vọng kết nối người nông dân với cơ quan quản lý nhà nước – ICTNEWS

Read More

Emmanuel Macron : « La France doit devenir en 5 ans la nation des start-up »

Source : Emmanuel Macron : « La France doit devenir en 5 ans la nation des start-up »

Read More